Idek skelbima SMS zinute! Kaina tik 1.00 GBP / 3LT! Bus matomas ir www.skelbimas.co.uk! Nesiuskite ilgesniu nei 1 SMS zinuciu (150 raidziu)Šio straipnio autorius yra Delfi.lt
Apsilankykite šioje nuostabioje svetainėje!

24/06/2006
Read „Net 79 procentai Lietuvos gyventojų laiko save katalikais, bet rimtai praktikuojančių yra mažesnioji pusė. Reguliariai sekmadienio šv. Mišiose dalyvauja apie 10 procentų katalikų. Daugumos tikėjimas stokoja sąmoningumo, jų ryšys su Bažnyčia grindžiamas tik Krikšto ir Santuokos sakramentų priėmimu bei bažnytinėmis laidotuvėmis“, - penktadienį susitikime su popiežiumi Benediktu XVI teigė Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Vatikane surengtame Lietuvis, Latvijos ir Estijos vyskupų susitikime Kauno arkivyskupas akcentavo, jog sovietiniais metais vyresnioji karta nėra patyrusi reikiamo religinio ugdymo, todėl „rimta suaugusiųjų katechezė lieka labai aktuali“.

Vyskupų konferencijos pirmininkas pasidžiaugė, jog Lietuvos Respublika pasirašė sutartis su Šventuoju Sostu dėl teisinės Bažnyčios padėties, bendradarbiavimo švietimo bei kultūros srityje, sielovados kariuomenėje.

Bažnyčia, klausykla
DELFI
„Šios sutartys suteikė aiškesnes gaires Bažnyčiai bendradarbiauti su Valstybe sprendžiant visai Lietuvos visuomenei aktualius švietimo, socialinius ir moralinius klausimus, tačiau jų įgyvendinimas nėra sklandus dėl besikeičiančios politinės situacijos“, - ataskaitoje akcentavo dvasininkas.

Pagal Katalikų Bažnyčios kanonus ataskaitą apie jam patikėtos vyskupijos būklę kiekvienas diecezinis vyskupas privalo kas penkerius metus. Jei Apaštalų Sostas kitaip nenurodo, vyskupai kviečiami atvykti į Romą melstis prie šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus kapų ir susitikti su popiežiumi.

Prašė Šventojo Tėvo palaiminimo

Sigitas Tamkevičius
D.Tunkūno nuotr.
Penktadienį Popiežiaus susitikime su Baltijos šalių vyskupais arkivyskupas S.Tamkevičius teigė, jog mūsų šalies valstybinėse mokyklose laisvai pasirenkamą tikybos discipliną lanko pusė moksleivių.

Dvasininkas ypač džiaugėsi tuo, kad Lietuvoje gausėja jaunimo ir suaugusiųjų maldos grupių. Visose vyskupijose yra dvasinių centrų, kuriuose vyksta rekolekcijos, rengiamos susikaupimo dienos įvairiems tikinčiųjų būreliams: šeimoms, jaunimui, sužadėtiniams, našliams.

„Tačiau pašaukimai Dievui pašvęstajam gyvenimui, deja, nėra gausūs, - pripažino Vyskupų konferencijos pirmininkas. - Daugiau kandidačių sulaukia kontempliatyvūs moterų vienuolynai. Iš vyrų vienuolijų daugiausia pašaukimų turi pranciškonai ir jėzuitai“, - sakė S.Tamkevičius.

santuoka, vedybos, vestuvės, sutuoktiniai
Corbis
Šiuo metu Lietuvoje veikia trys kunigų seminarijos – Vilniuje, Kaune ir Telšiuose kunigystei ruošiasi apie 130 klierikų. Prie visų seminarijų įsteigti propedeutiniai vienerių metų trukmės kursai.

„Vyskupai siekia, kad būsimieji kunigai tinkamai pasiruoštų kunigiškai tarnystei. Turėdami daugiau gerai pasirengusių kunigų, galėtume sėkmingiau imtis sielovados ne tik parapijose, bet ir universitetuose, mokyklose, ligoninėse“, - pabrėžė arkivyskupas.

Lietuvos vyskupų ir visų katalikų vardu pareiškęs popiežiui pagarbą ir dėkingumą, Vyskupų konferencijos pirmininkas prašė Šventojo Tėvo palaiminti Bažnyčią Lietuvoje - kunigus, vienuolius ir tikinčiuosius, kurie net sunkiausiais priespaudos metais visuomet išlaikė ištikimybę Apaštalų Sostui.

Popiežių lanko pagal grafiką

Popiežius Benediktas XVI
Reuters/ Scanpix
Vyskupų piligrimystės į Romą tradiciją liudija seniausi istoriniai šaltiniai. Iš pradžių tai buvo spontaniškos, to meto gyvenimo sąlygų diktuojamos piligrimystės, kurių metu popiežiaus autoritetą pripažįstantys ir vienybę su juo palaikantys vietinių Bažnyčių ganytojai kartkartėmis atvykdavo į Romą pasimelsti prie apaštalų kapų ir susitikti su Romos vyskupu, aptarti su juo einamuosius reikalus.

Popiežius Sikstas V 1585 metų gruodžio 20 dieną periodinius vyskupų vizitus į Romą pavertė juridine norma. Nuo to laiko Vatikane rengiami visiems vyskupams privalomi oficialūs vizitai Ad Limina Apostolorum.

Dabartinė Vyskupų kongregacija visus vyskupijoms vadovaujančius vyskupus įpareigojo periodiškai pateikti raštiškas ataskaitas apie savo vyskupijų būklę.

Vilniaus Kalvarijos
D.Tunkūno nuotr.
1917 metais išleistas Bažnyčios teisyną sunorminęs Kanonų teisės kodeksas nustatė, kad Europos vyskupai vizitus Ad Limina privalo atlikti kas penkeri metai, o kitų žemynų vyskupai – kas dešimt metų.

Pagal sudarytą grafiką vieneri metai buvo skirti Italijos vyskupams, kiti – Ispanijos, Portugalijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, Anglijos, Airijos ir Švedijos vyskupams, dar kiti – likusių Europos šalių vyskupams, po to – kitų žemynų vyskupams.

Jono Pauliaus II 1983 metais reformuotas Kanonų teisės kodeksas panaikino tarp Europos ir kitų žemynų buvusius periodiškumo skirtumus ir nustatė, kad vizitas Ad Limina visiems vyskupams privalomas kas penkeri metai.

Idejo Delfi.lt | Komentarai 2 | NUSIUSK DRAUGUI |

14/09/2006
ant isnykimo ribos :)
Idejo unknown | Komentarai 0 | NUSIUSK DRAUGUI |
14/09/2006
ir tie 10% yra labai garbaus amziaus zmones
Idejo unknown | Komentarai 0 | NUSIUSK DRAUGUI |

Papildykite Informacija

Kitos naujienos shioje kategorijoje

Palikta mylimoji išsiuntė 10,783 SMS žinutes trouble 49741:8
Mokslininkai atrado panašią į mūsų Saulės sistemą trouble 26696:1
„flyLAL“ pradėjo bilietų pardavimus skrydžiams iš Palangos trouble 31308:8
Sausio mėn. fondai prarado 5,2 trln. JAV dol. trouble 20277:0
V.Adamkus: turime sudaryti sąlygas emigrantams grįžti trouble 23006:24
Apie lietuvius atsiliepiama itin gerai, sako Britų ambasadorius trouble 25995:10
Muitininkai sulaikė 46 kg kanapių vežusį vilnietį trouble 23843:5
Prezidentas gavo JAV pareigūnų patikinimus remti bevizį režimą su Lietuva trouble 24932:7
Išgelbėjo tik klaipėdiečius trouble 21368:3
Gražių moterų daugėja trouble 26462:16Anglija.com Logo
Anglija, Londonas, studijos ir darbas uzsienyje londone